บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

Management Basic

การบริหารจัดการคืออะไร

 เการเพิ่มผลสำเร็จในองค์กรโดยผ่านสมาชิก

จุดมุ่งเน้น

การบริหารจัดการคืออะไร แล้วบทบาทของผู้จัดการคืออะไร
อย่างแรก เราจะมาดูจากตัวผู้จัดการเอง ในบทบาทของตนให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง จำเป็นที่จะต้องเข้าใจในหัวข้อการบริหารจัดการ
สำหรับโปรแกรมนี้จะมาชี้แจงคำนิยามของคำว่าผู้จัดการและการบริหารจัดการและสิ่งที่ควรทำในจุดที่น่าสนใจอย่างเป็นรูปธรรม

โปรแกรม

วิทยากร:วิทยากรคนไทย( ปอ )
เวลา: 10:00-17:00

ตัวอย่างเอกสาร

ตารางเวลาสัมมนา

ศ. 15 มิ.ย. 2018 10:00〜17:00   ผู้จัดการคนญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น)  วิทยากร: ซูซูกิ
อ. 19 มิ.ย. 2018 10:00〜17:00   ผู้จัดการคนไทย (ภาษาไทย)  วิทยากร: ปอ
ศ. 13 ก.ค. 2018 10:00〜17:00   ผู้จัดการคนไทย (ภาษาไทย)  วิทยากร: ปอ
อ. 21 ส.ค. 2018 10:00〜17:00   ผู้จัดการคนไทย (ภาษาไทย)  วิทยากร: ปอ
อ. 28 ส.ค. 2018 10:00〜17:00   ผู้จัดการคนญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น)  วิทยากร: ซูซูกิ
▲ด้านบนของหน้า