บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

Management Basic

การบริหารจัดการคืออะไร

 เการเพิ่มผลสำเร็จในองค์กรโดยผ่านสมาชิก

จุดมุ่งเน้น

การบริหารจัดการคืออะไร แล้วบทบาทของผู้จัดการคืออะไร
อย่างแรก เราจะมาดูจากตัวผู้จัดการเอง ในบทบาทของตนให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง จำเป็นที่จะต้องเข้าใจในหัวข้อการบริหารจัดการ
สำหรับโปรแกรมนี้จะมาชี้แจงคำนิยามของคำว่าผู้จัดการและการบริหารจัดการและสิ่งที่ควรทำในจุดที่น่าสนใจอย่างเป็นรูปธรรม

โปรแกรม

วิทยากร:วิทยากรคนไทย( ปอ )
เวลา: 10:00-17:00

ตัวอย่างเอกสาร

ตารางเวลาสัมมนา

อ. 13 ก.ย. 2022 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
ศ. 16 ก.ย. 2022 9:00〜16:00  ผู้จัดการคนไทย (ภาษาญี่ปุ่น) วิทยากร: ปอ・ซูซูกิ ※Online
อ. 11 ต.ค. 2022 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
จ. 21 พ.ย. 2022 9:00〜16:00  ผู้จัดการคนญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) วิทยากร: ปอ・ซูซูกิ ※Online
อ. 22 พ.ย. 2022 10:00〜17:00  ผู้จัดการคนไทย (ภาษาไทย) วิทยากร: ปอ
▲ด้านบนของหน้า