บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

Time Management

การบริหารจัดการคืออะไร

ทักษะในการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการทำงาน

จุดมุ่งเน้น

Time Management คือการเพิ่มผลสำเร็จของงานให้สูงขึ้น โดยก่อนอื่นต้องยืนยันวัตถุประสงค์เสียก่อน แล้วจึงกำหนดเป้าหมาย (กำหนดส่งและสถานะ) จากนั้นค่อยกำหนดไมล์สโตน (เป้าหมายย่อย) และสร้างตารางเวลาในการดำเนินการให้เป็นนิสัย แล้วดำเนินการโดยไม่ muda, mura, muri

โปรแกรม

ตัวอย่างเอกสาร

ตารางเวลาสัมมนา

พ. 6 ต.ค. 2021  10:00〜17:00     พนักงานคนไทย (ภาษาไทย)   วิทยากร: ปอ
ศ. 5 พ.ย. 2021  10:00〜17:00     พนักงานคนไทย (ภาษาไทย)   วิทยากร: ปอ
▲ด้านบนของหน้า