บริษัท Value Innovation เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

สัมมนาที่กรุงเทพฯ

  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังโดดเด่นในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นได้รับการส่งเสริมการถ่ายโอนจากประเทศญี่ปุ่นในการค้นหาในเรื่องของแรงงานราคาถูก และในขณะเดียวกัน ประเทศไทยเองก็มีเป้าหมายในการเติบโต เช่นการเป็นตลาดทางด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
อย่างไรก็ตาม บริษัทญี่ปุ่นเองก็เจอกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แต่มันก็มีขีดจำกัดในการผลักดันให้เกิดการทำงานในแบบญี่ปุ่น จะทำอย่างไรเป็นที่บริษัทญี่ปุ่นจะสามารถทำลาย "ขีดจำกัด "นั้นได้?

Business Basic Seminar
Theme Thinking
Time Management
HOU REN SOU Seminar
HOU REN SOU Management
Management Basic
Junior Training

เดือน วันและเวลา สำหรับ(ภาษา) หัวข้อและวิทยากร
2020
พฤศจิกายน
จ. 2 พ.ย. 2020
13:00〜16:30
3,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น
การจัดการ[HOU・REN・SOU]
Online
วิทยากร: ปอ・ซูซูกิ
พฤ. 5 พ.ย. 2020
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Problem Solving]
วิทยากร: ปอ
ศ. 6 พ.ย. 2020
14:00〜17:00
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Hou Ren Sou]
วิทยากร: ปอ
จ. 9 พ.ย. 2020
14:00〜17:30
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Business Manners and Basic Working]
วิทยากร: ปอ
พ. 11 พ.ย. 2020
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Time Management]
วิทยากร: ปอ
พฤ. 12 พ.ย. 2020
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Junior Training]
วิทยากร: ปอ
พ. 18 พ.ย. 2020
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Theme Thinking]
วิทยากร: ปอ
ศ. 20 พ.ย. 2020
14:00〜17:30
3,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
การจัดการ[HOU・REN・SOU]
วิทยากร: ปอ
อ. 24 พ.ย. 2020
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
[Leadership]
วิทยากร: ปอ
พ. 25 พ.ย. 2020
14:00〜17:00
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Hou Ren Sou]
Online
วิทยากร: ปอ
2020
ธันวาคม
พฤ. 3 ธ.ค. 2020
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Junior Training]
วิทยากร: ปอ
อ. 8 ธ.ค. 2020
14:00〜17:00
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Hou Ren Sou]
วิทยากร: ปอ
อ. 15 ธ.ค. 2020
9:00〜16:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น
[Management Basic]
Online
วิทยากร: ปอ・ซูซูกิ
พ. 16 ธ.ค. 2020
14:00〜17:30
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Business Manners and Basic Working]
วิทยากร: ปอ
ศ. 18 ธ.ค. 2020
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
[Management Basic]
วิทยากร: ปอ
จ. 21 ธ.ค. 2020
14:00〜17:00
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Hou Ren Sou]
Online
วิทยากร: ปอ
อ. 22 ธ.ค. 2020
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Problem Solving]
วิทยากร: ปอ
พ. 23 ธ.ค. 2020
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Time Management]
วิทยากร: ปอ
2021
มกราคม
พฤ. 7 ม.ค. 2021
14:00〜17:30
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Business Manners and Basic Working]
วิทยากร: ปอ
ศ. 8 ม.ค. 2021
13:00〜16:30
3,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น
การจัดการ[HOU・REN・SOU]
Online
วิทยากร: ปอ・ซูซูกิ
อ. 12 ม.ค. 2021
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
[Management Basic]
วิทยากร: ปอ
พ. 13 ม.ค. 2021
14:00〜17:00
3,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Hou Ren Sou]
วิทยากร: ปอ
ศ. 15 ม.ค. 2021
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Problem Solving]
วิทยากร: ปอ
อ. 19 ม.ค. 2021
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Theme Thinking]
วิทยากร: ปอ
พ. 20 ม.ค. 2021
14:00〜17:30
3,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
การจัดการ[HOU・REN・SOU]
วิทยากร: ปอ
พฤ. 21 ม.ค. 2021
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Time Management]
วิทยากร: ปอ
อ. 26 ม.ค. 2021
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
ภาษาไทย
[Leadership]
วิทยากร: ปอ
พ. 27 ม.ค. 2021
10:00〜17:00
5,000Baht+VAT
ผู้จัดการคนไทย
พนักงานคนไทย
ภาษาไทย
[Junior Training]
วิทยากร: ปอ
【วิทยากรคนไทย】
POR
SIDAPA
CHANWIMALUANG【POR】

มีประสบการณ์ในการทางานกับบริษัท
ญี่ปุ่น เคยเป็นผู้ช่วยผู้บริหารคนญี่ปุ่นและ
เป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ทาให้เข้าใจความรู้สึก
วิธีการทางานไม่ว่าจะเป็นในส่วนผู้บริการ
คนญี่ปุ่นหรือพนักงานคนไทยและยังให
้คาแนะนาในเรื่องการติดต่อประสานงานได้
อย่างเข้าใจง่าย
【เกี่ยวกับการสัมมนา】
【สถานที่】ห้องสัมมนา บริษัท Personnal Consultant Manpower จากัด
  <สถานีรถไฟฟ้าอโศก อาคาร Interchange ชั้น3 (UL)>
【ราคา】 [มารยาทและพื้นฐานการทำงาน][Hou Ren Sou][การจัดการ HOU・REN・SOU]
    3,000 บาท/ท่าน+VAT(รวมเอกสารประกอบการสัมมนา)
   [พื้นฐานการบริหารจัดการ][Theme Thinking][Time Management]
    5,000บาท/ท่าน+VAT (รวมเอกสารประกอบการสัมมนา)
【จานวนผู้เข้าร่วม】16ท่าน/รอบ ※ถ้าจานวนต่อรอบเต็มแล้วต้องขออภัยสมัครในรอบถัดไป
【วิธีการสมัคร】ติดต่อ Mr.Wadaบริษัท Personnal Consultant Manpower จากัด
   FAX: 0-2260-8360-1
   e-mail: seminar@personnelconsultant.co.th (Ms. Takahashi)
   สมัครทางWebsite
【ติดต่อเรา】
Value Innovation Training and Seminar CO,LTD.
【ที่อยู่】 2 อาคารจัสมิน ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่33 ซอยประสานมิตร(สุขุมวิท23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
【TEL/FAX】 02-612-7355
【บริษัท】 POR(063-623-9546 / POR@value-i.jp) *ภาษาญี่ปุ่น.ภาษาไทย.ภาษาอังกฤษ

บริษัทValue Innovation CO.,LTD.(สมาชิกของกลุ่ม STI : Socio-Tech Institute CO., LTD. Group)
เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล「1Day Seminar」โดยมุ่งเน้นการบริการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีการตอบรับกลับมาอีกครั้งมากกว่า90%
※โปรแกรมของบริษัทValue Innovationนั้นได้นำโปรแกรมของ Socio-Tech Institute Co.,ltd ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาเพื่อใช้อบรมในบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับบริษัทนั้นๆในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของตนและได้ปรับเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กด้วยเช่นกัน
【ที่อยู่】23rd Fl.,The New Otani Garden Court,4-1 KIOI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 102-0094, JAPAN
【T E L】 ++81(0)3-3261-4610
【F A X】 ++81(0)3-3261-4822
【e-mail】onedayseminar@value-i.jp
【U R L】http://www.value-i.jp/company_info/overview.html

▲ด้านบนของหน้า